Cảm ơn bạn đã chọn thuê xe Bon Bon, dưới đây chúng tôi xin giới thiệu về quy định giao và nhận xe tại bonbon.com.vn

1. Thời gian giao – Nhận xe

Thời gian giao – nhận xe là từ 7h – 20h mỗi ngày. trường hợp khách hàng có yêu cầu đặc biệt về thời gian, xin liên hệ với bon bon qua điện thoại: 0911 428 628

2. Chi phí Giao – Nhận xe